Khamis

Potongan dan Tolakan Cukai Pendapatan


Tahukah anda, royalti yang anda terima hasil daripada jualan buku dikecualikan daripada dikenakan cukai. Jumlah maksimum royalti yang dikecualikan cukai ialah sebanyak RM20,000. Oleh itu, jika anda menerbit buku dengan penerbit, hasil royalti anda dikecualikan cukai.
Tetapi, apabila anda menerbit sendiri buku anda, anda bukan sahaja dikecualikan cukai bagi royalti yang diterima. Bahkan anda berhak menolak belanja yang dikeluarkan daripada cukai pendapatan.
Apabila anda menerbit dan menjual sendiri buku anda, anda dianggap menjalankan perniagaan. Pendapatan yang anda perolehi hasil menjual sendiri buku dianggap sebagai pendapatan berpunca daripada perniagaan. Oleh itu, sebarang belanja yang anda keluarkan dalam menjalankan perniagaan boleh ditolak cukai.
Sebagai contoh jika anda menggunakan rumah kediaman anda sebagai premis perniagaan, segala bil air, elektrik, cukai tanah, cukai pintu, sewa, faedah pinjaman, kos ubahsuai dan selenggara rumah boleh ditolak daripada cukai pendapatan. Begitu juga jika anda mengguna kenderaan, segala belanja petrol, tol, kos membaiki dan menyelenggara serta insurans boleh ditolak.
Selain daripada itu, antara belanja lain yang boleh ditolak cukai ialah bil telefon, belanja hotel, gaji pekerja, derma, belanja keraian, komputer, dan lain-lain lagi.
Namun begitu, pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri mensyaratkan, sebelum individu layak menolak belanja perniagaan daripada cukai, dokumen dan bukti bertulis perlu ada sebagai sokongan. Jika tidak, belanja yang dibuat tidak boleh ditolak dan anda mungkin dikenakan penalti. Antara contoh dokumen itu ialah resit, inbois, dan lain-lain.
Artikel ini disalin daripada buku "Buat Duit dengan Terbit Sendiri Buku" tulisan En. Nazrul Samsudin. Berminat mengetahui lebih lanjut mengenai buku ini? KLIK DI SINI!